Terug

Betwisting ontslagaanvraag op persoonlijke gronden

N. Hermsen

T.a.v. Conflictbemiddelaar,

Onlangs vernam ik van mijn zoon Jos, dat hij een ontslagaanvraag heeft ingediend op persoonlijke gronden.

Dit omvat uiteraard een volledige uitvoering van de aanvraag.

Tot op heden heb ik vernomen dat er slechts schriftelijk kan worden ontslagen.

Er resten mij differente vragen:

- Wiens taak is het om ontslagprocedure na aanvraag te bewerkstelligen.

- Is er m.b.t de opschriftstelling van de ontslagaanvraag een bepaalde temijn van waaruit de werkgever een uitnodiging t.a.v. de werknemer een schriftelijke reactie moet bewerkstelligen.

- Komt hier ook een kantonrechter aan te pas?

- Is er een weergave van argumentatie verplicht van de aanvraag op persoonlijke gronden, als er bijvoorbeeld een arbeidrelatie wordt bemoeilijkt, doordat het conflict niet meer bij kan worden gelegd?


1 Antwoord

Antwoord van Heldring Consultancy & Mediation Services

Als uw zoon zelf ontslag aanvraagt is het ahw dat hij zijn ontslag indient. Dan is er geen verdere actie nodig. Daar blijft het bij. Hij komt dan niet in aamerking voor ww. slechts in uitzonderlijke gevallen is dat mogelijk. Er is geen verdere procedure. Indien er sprake is van een opzegtermijn dan zal uw zoon dei in acht moeten nemen naar de werkgever. Hier komt geen kantonrechter aan te pas. Indien de persoonlijke gronden een conflict omvat dient het aanbeveling om alsnog mediation in te schakelen. Wellicht komen partijen toch tot overeenstemming voor hervatting of vinden ze gezamenlijk een acceptabele exit-regeling.

Met vriendelijke groet, Dorine Heldring