Kieft Mediation, training & advies


Kerkeind 18 5293 AB Gemonde
06 28072506 Klik om te bellen

Over Kieft Mediation, training & advies

MfN-registermediator 

Alle mensen hebben gemeen dat ze aan de ene kant behoefte hebben aan zelfstandigheid en zelf hun leven willen bepalen en aan de andere kant  behoefte hebben aan verbinding, ergens bij horen, onderdeel van zijn. Ieder mens wil van betekenis zijn. Vanuit deze overtuigingen doe ik mediations en begeleid ik herstelcirkels. Daarnaast geef ik trainingen in  het begeleiden van herstelcirkels, conflictvaardig-heden, communicatie en peermediation. 

Wat werkt in mediation? Voor mij is dat: luisteren, gehoord worden, op zoek gaan naar de behoeften die onder ieders gedrag liggen en de waarden die onder de emoties schuilgaan. Dat vraagt om vertraging, de rust nemen (krijgen). Dat vraagt ook om moed. Moed om dat in jezelf te onderzoeken en moed om onder ogen te zien dat je gedrag soms anders beleefd en geïnterpreteerd wordt dan je het bedoelt. Mijn begeleiding is erop gericht een veilige setting te creëren waarin dit allemaal mogelijk is. Maar uiteindelijk doen de deelnemers het zelf. 


Als Peer Reviewer voor de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), Mediatorsfederatie Nederland draag ik mijn steentje bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep van mediators. 

Specialisaties:
Herstelcirkels of mediation bij
arbeids- en samenwerkingsconflicten / conflicten in onderwijs (ook tussen ouders en school) / pesten / peermediation / familiekwesties / buren

Foto's

Kieft Mediation, training & advies in het kort

Soort bemiddeling

Arbeidsconflictbemiddeling
Buurtconflictbemiddeling
Familieconflictbemiddeling
Gezondheidszorgconflictbemiddeling
Teammediation

Klanten

Bedrijven
Particulieren
Semi-overheid

Certificeringen

MfN-registermediator

Onderwijsbevoegdheid (1e graads)

Onze locatie

Kieft Mediation, training & advies


Kerkeind 18 5293 AB Gemonde
06 28072506 Klik om te bellen