Cervix Mediation


Noorderkroon 21 5482 XK Schijndel
06-22087174 Klik om te bellen

Over Cervix Mediation

Cervix Mediation mediation en coaching van ouder, kind
en professional betrokken bij een scheiding of familieconflict.

MfN geregistreerd mediator, geaccrediteerd familiemediator,
rechtbankmediator, Piketmmediator, Pedagoog, Bijzonder Curator Jeugdzorg,
KIES-Coach, KIES-Mediator, Kindbehartiger en jeugd- en gezinsprofessional (SKJ geregistreerd) 

Mediation via gesubsidieerde rechtsbijstand is mogelijk.

Emotionele, zakelijke en juridische afwikkeling van een relatiebeëindiging
of echtscheiding, waarbij het kind centraal staat.

Ook los van de mediation is er coaching mogelijk aan (één) ouder(s) kinderen
en professionals:
- bemiddeling bij ouderonthechting 
- begeleiding bij en hervatten van een omgangsregeling
- opstellen van of herzien van een ouderschapsplan
- (her)berekenen van alimentatie
- kindgesprekken of KIES-coaching (individueel of groepsgewijs).
- begeleiding bij financiële problemen als gevolg van een scheiding
- aanbrengen van structuur en advisering over mogelijke oplossing van
een conflict.
- vraagbaakfunctie voor zorgverleners en onderwijs, zowel op het gebied
van verlenen van zorg als voor juridische vragen omtrent scheidingen en
kinderen.

Cervix Mediation vindt het belangrijk dat deelnemers aan mediation of coaching zich veilig en vertrouwd voelen. Cervix Mediation sluit aan bij de wensen van de deelnemers, voor zover dit passend is binnen de gedragsregels en het reglement van de Mediatorsfederatie (MfN). 

Tijdens de mediationgesprekken heeft Cervix Mediation aandacht voor persoonlijke wensen. Cervix Mediation levert geen standaard ouderschapspannen, maakt concrete afspraken waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Cervix Mediation geeft ouders op een prettige manier inzage in de gevoelens en belangen van kinderen. Cervix Mediation zorgt ervoor dat ouders én kinderen zich gehoord en gezien vvoelen en brengt de emoties van eenieder in kaart. Er wordt de tijd genomen voor het proces en aangesloten bij het tempo van degene die meer tijd nodig heeft.

Cervix Mediation maakt van het echtscheidingsconvenant een gedegen document met het oog op de toekomst en op een fiscaal zo voordelig mogelijke wijze.

Kantoorlocaties Den Bosch-Schijndel-Uden-VeghelFoto's

Cervix Mediation in het kort

Soort bemiddeling

Buurtconflictbemiddeling
Familieconflictbemiddeling
Relatiebemiddeling
Scheidingsconflictbemiddeling

Klanten

Bedrijven
Overheid
Particulieren
Semi-overheid

Onze locatie

Logo Cervix Mediation

Cervix Mediation

Cervix Mediation


Noorderkroon 21 5482 XK Schijndel
06-22087174 Klik om te bellen