Babyregel kost ouders extra geld

Door de strengere regels die gaan gelden voor de opvang van baby's en jonge kinderen zullen ouders in 2019 waarschijnlijk vel meer geld kwijt zijn aan kinderopvang. Hoeveel dat zal zijn is nog niet bekend.

De voorzitter van ouderorganisatie Boink, Gjalt Jellesma, zegt te vermoeden dat de laagste inkomens er het meeste door gedupeerd worden. Kinderopvang De Kleine Wereld in Eindhoven verwacht de tarieven met tien procent te moeten verhogen. Directeur Erik Vlutters denkt dat het ministerie verkeerd inschat dat de extra kosten opgevangen kunnen worden door extra peuters aan te trekken of door meer BSO (Buiten Schoolse Opvang) aan te bieden. "Het gros van de kinderen komt hier als baby en groeit door naar de peutergroep'. De meeste gebouwen zijn ook niet geschikt om meer kinderen op te vangen. Het gevolg kan dus ook zijn dat er juist minder plekken komen en er wachtlijsten ontstaan.

Het CBS, Centraal Bureau Statisiek, heeft onderzoek naar bovenstaande gedaan en concludeert eveneens dat de wijze van telling die het ministerie hanteert tot verkeerde conclusie kan leiden.

Pas in het eerste kwartaal van volgend jaar zal duidelijk worden wat daadwerkelijk de gevolgen van de ingevoerde maatregelen zullen zijn en hoeveel ouders extra gaan betalen.

@bron: ED

Op September 26, 2018