Artikel afbeelding

Mediation ook bij zakelijke conflicten

Help een conflict!: Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?

Echt! Het gebeurt ons allemaal. Er ontstaat meningsverschil met een relatie bijvoorbeeld over kwaliteit van dienstverlening, gemaakte afspraken of betaling en voordat we het realiseren loopt het uit de hand en hebben we een conflict. Soms zijn we de klant in deze situatie, soms de leverancier en in een andere situatie zijn we een tussenliggende partij. Het conflict loopt steeds verder op en elke partij richt zich steeds meer op het realiseren van het eigen doel binnen dit conflict. Helaas vaak met gevolg dat een goede relatie eindigt vanwege een conflict wat achteraf best op te lossen was. Wat kan helpen het conflict aan te pakken, bespreekbaar te maken en op te lossen? Met als bijkomend resultaat een mooie langdurige relatie met wederzijds begrip.

Communiceren! Blijf praten!

Sta je lijnrecht tegenover elkaar, wijken meningen sterk af en wordt de sfeer negatiever en harder: blijf met elkaar communiceren. Wanneer de communicatie stopt, zie je bijna altijd dat partijen zich nog meer op hun eigen doel en gelijk gaan richten. Hierdoor gaan de partijen die deelnemen aan het conflict steeds meer eilandjes vormen, welke steeds verder van elkaar af drijven. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om weer tot elkaar te komen en met elkaar te communiceren. Een Mediator kan je helpen om de communicatie weer op gang te brengen.

Iedereen heeft recht van spreken & luisteren

Hoe overtuigd we ook zijn van ons eigen gelijk. Elke deelnemer aan het conflict heeft het recht om zijn verhaal te kunnen doen. Andere deelnemers hoeven zich dan maar op een taak te concentreren: luisteren! Je krijgt de ruimte om zonder interruptie je verhaal te doen en de anderen zullen ook naar jou luisteren. De Mediator helpt om dit proces in goede banen te leiden.

Ruimte en tijd om voor bezinning en evaluatie

Geef elkaar de ruimte en de tijd om na een gezamenlijke bijeenkomst alles een plek te geven, na te denken, af te koelen. Het uitspreken van het verhaal kan emoties hoog op laten lopen, bij jou maar ook bij anderen. Geef elkaar tijd en ruimte.

Op welke basis zijn jullie de relatie aangegaan?

Probeer met elkaar om te gaan op basis van de normen en de waarden waarop jullie de zakelijke relatie gestart zijn. Misschien hebben jullie afspraken gemaakt bij de aanvang van de relatie over bijvoorbeeld kwaliteit. Kijk hierbij ook naar wat er allemaal wel al goed is verlopen, waarschijnlijk hebben jullie in een eerder stadium wel prettig samengewerkt.

Wat gebeurt er eigenlijk?

Vraag jezelf regelmatig af: wat gebeurt er nu eigenlijk, waardoor is het conflict ontstaan? Door de emotie los te laten en met een andere blik naar het conflict en de communicatie te kijken krijg je inzicht in waar het mis gaat. Pas dan kun je werken aan een gezamenlijke oplossing.

De Mediator helpt om alle mogelijke oplossingen in kaart te brengen en begeleidt om hierin tot het meest bevredigende duurzame overeenkomst voor alle partijen te komen.

Is het gelukt om gezamenlijk een oplossing te vinden gebruik de opgedane inzichten dan voor het vervolg van de relatie. Werk binnen nieuwe kaders. Je creëert nieuwe normen & waarden, omgangsnormen,voorwaarden regels over hoe je met elkaar om wil gaan.

Samen er goed uitkomen!!

Op March 27, 2015