Hoe kun je de scheiding regelen, als er veel emoties spelen?

Een scheiding gaat vaak gepaard met heftige emoties; verdriet, woede en angst lopen door elkaar heen. Hoe kun je dan toch alle praktische zaken regelen? Interview met Martin van Waveren, scheidingsbemiddelaar / mediator Resolve regio Noord-Holland.

Welke emoties kom je tegen als mensen gaan scheiden?

Martin: ‘Woede, verdriet en angst. Ook zie ik teleurstelling, schuldgevoel en opluchting. Deze gevoelens lopen dwars door alle praktische zaken, die geregeld moeten worden heen. Het is dus van belang hier aandacht aan te besteden, wil je tot oplossingen komen’.

Boosheid, frustratie, teleurstelling: allerlei emoties lopen door elkaar heen.

‘Boosheid omdat bijvoorbeeld een vrouw merkt, dat nu het woord ´scheiden´ is gevallen, de man in haar ogen wel luistert en dingen anders wil doen. Een man kan zich bijvoorbeeld kwaad voelen omdat hij voor zijn gevoel keihard heeft gewerkt voor zijn gezin en alles nu in duigen valt. Teleurstelling dat dingen anders zijn gelopen dan verwacht. Schuldgevoel van diegene die de scheiding wil. Aanleiding van de emoties is dat er een geloof in iets was, wat er niet meer is. Je hebt ideeën over een toekomst samen en een verwachtingspatroon’.

Hoe ga jij als mediator/bemiddelaar om met deze emoties?

‘Naar mijn mening is het belangrijk dat de emoties die er zijn ook geuit worden. Ik geef er dus ruimte voor. Uiteraard is hier wel een grens en die is, dat mensen elkaar niet beledigen. Als mensen bijvoorbeeld over elkaar spreken als ‘meneer’ of ‘mevrouw daar’, dan grijp ik direct in. Respect is belangrijk’.

Hoe omschrijf je je werkwijze bij mediation?

‘Voor mij is het belangrijk dat ik als mens tegenover de mensen sta. Ik luister en denk mee. Mijn taak is de communicatie in juiste banen te leiden. Ik vraag de ander soms om even niet te reageren, of spreek iemand aan op zijn of haar empatische vermogen (‘denk je even in, hoe dit overkomt op de ander’)’.

Er moeten ook zakelijke en praktische dingen geregeld worden. Hoe gaat dit?

Martin: ‘Wat ik in het algemeen merk, is dat juist als mensen hun verhaal hebben kunnen vertellen, dat we dan verder kunnen. Er is dan ruimte en rust gecreëerd voor het regelen van zaken. Keuzes ten aanzien van de woning, alimentatie en de zorg van de kinderen kunnen worden besproken. Er kan gezocht worden naar oplossingen’.

‘Dit hoeft overigens niet voor beide partners te gelden. Maar vaak als één van de partners al iets rustiger is, is er een werkbaarder situatie ontstaan’.

Eigen verantwoordelijkheid ‘Ik zeg mensen ook dat als ze constant met verwijten komen, men niet ‘los’ komt en er ook geen oplossingen komen. Zo leg ik de verantwoordelijkheid ook bij mensen zelf neer’.

Martin: ‘Doel is ten allen tijde in alle redelijkheid samen naar oplossingen te zoeken en de scheiding goed te regelen. En gelukkig lukt dit ook bijna altijd’.

Op December 17, 2012